Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató a – regisztrálók által önkéntes hozzájárulással megadott – online megjelenéshez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

A GaNet Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik részére személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

I. Az Adatkezelő (Szolgáltató)

Cégnév: Ganet Kft.
Cím: 7187 Bonyhád, Majos XIV. Utca 1
Cégjegyzékszám: 1709013065
Adószám: 13473688-2-17

Email címe: info@jegyakcio.hu
Honlapjának címe: jegyakcio.hu


II. A kezelt adatok köre

Online megjelenéshez az Adatkezelő a vásárlók nevét, email címét és a vásárlás dátumát tartja nyilván. Regisztráció, és regisztráció nélküli vásárlás esetén a vásárló nevét, e-mail címét, lakcímét, telefonszámát, cégnevét, adószámát, nemét tarthatja nyilván.

III. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja online megjelenés az adatkezelő online megjelenésre fejlesztett rendszerén keresztül, és promóciók, hírlevelek, tájékoztatók kiküldése a felhasználók részére.

Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató azonosítható információkat rendszer szinten gyűjtse és az jelen Adatvédelmi Szabályzat szerint felhasználja. A rendszerből kinyert statisztikai illetve azonosítási információt, adatot, illetve ezek közötti kapcsolatot Szolgáltató különösen védettként kezeli, ezen információkat harmadik személy számára nem adja át.

Vásárló tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató rendszerének használata során bizonyos információk automatikus gyűjtésre és tárolásra kerülnek: IP címek, böngészők által biztosított technikai adatok, Internet Szolgáltató (ISP), hivatkozási oldalak, operációs rendszer, dátum/idő bélyeg és a belépési folyamat adatai. Ezen információk a Vásárló beazonosítására nem alkalmasak, csupán a rendszer szintű folyamatok optimalizálása, valamint a felhasználói élmény növelése érdekében fogyasztói trendeket analizálását szolgálják.

IV. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja - minden esetben az Ön kifejezett hozzájárulásával –

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok. d)
szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
e) Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

V. Az adatkezelés időtartama

A regisztrációkor és Hírlevél feliratkozáskor megadott adatait addig kezeljük, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. Ezt megteheti az info@jegyakcio.hu email címen.

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

Személyes adatok törlése: a vásárláskor megadott személyes adatok a vásárlás dátumától számított 24 hónap múlva kerülnek törlésre az adatbázisából. A 24 hónapos tárolási időre a vásárláshoz kapcsolódó elszámolások, és az esetleges jogviták miatt van szükség. Jogvita esetén Szolgáltató a 24 hónapos időtartamon túl is megőrizheti az adatokat a jogvita lezárásáig (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont.).

VI. Adatok megtekintése, módosítása, törlése, hordozása

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérheti azok átadását az info@jegyakcio.hu email címre küldött megkeresés útján. Ön jogosult az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, jogosult azokat más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatok közvetlen továbbítását másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható.

VII. Érintetti jogok

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

VIII. Jogorvoslati tájékoztatás

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

IX. Cookie tájékoztató

A jelen tájékoztató a GaNet Kft. a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetetett internetes oldalakon (továbbiakban: “Honlap” vagy “Honlapok”) használt cookie-k, azaz sütik kezelésére vonatkozik. A jelen tájékoztató a Honlapokra vonatkozó [Jogi közlemény és szolgáltatási feltételek részét képezi.

A Honlapok látogatása során Ön hozzájárul az oldalon alkalmazott cookie-k (magyarul sütik) használatához a böngészési élmény javítása, illetve az érdeklődésének megfelelő, személyre szabott ajánlatok megjelenítése érdekében. Ez az oldal tartalmazza az összes, cookie-k használatával kapcsolatos információt, amelyeket a Honlapokon alkalmazunk.

1. A Cookie-ról általában

A cookie-k olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-kat széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a számítógép felhasználója korábban nem törli; az ideiglenes cookie a böngésző becsukásával automatikusan törlődik. A tárolás a felhasználó számítógépén történik.

A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja a cookie-k használatát. A weboldal használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát a Honlapokon. Ha nem kívánja ezt elfogadni, akkor a cookie-k használatát a böngészője beállításaiban tudja letiltani. Kérjük, olvassa el a cookie-k letiltására / blokkolására vonatkozó tudnivalókat a lenti 4. pontban. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy ha letiltja a cookie-kat, akkor előfordulhat, hogy nem tudja használni a Honlapok egyes részeit, ugyanis a cookie-k többsége szükséges a Honlapokon nyújtott szolgáltatások zavartalan működéséhez.

2. SAJÁT cookie-k

A Honlap által használt cookie-kat az alábbi táblázat foglalja össze, bemutatva azok felhasználási célját és törlésük időpontját:

Cookie neve

Típusa

Funkciója

Érvényesség
(törlés időpontja vagy határideje)

_PHPSESSID

Munkamenet süti

A weboldalon történő navigáláshoz, kulcsfontosságú funkciók működéséhez szükségesek. A böngészés befejezésekor automatikusan törlődnek.

_PHPSESSID: a böngészés idejéig

3. Harmadik fél cookie-k

Ezen cookie-kat harmadik felek használják, elsősorban a Honlap látogatottsági adatainak és egyéb analitikai célokra. A harmadik fél cookie-kat az alábbi táblázat foglalja össze, bemutatva azok felhasználási célját és törlésük időpontját.

Cookie neve

Típusa

Funkciója

Érvényesség
(törlés időpontja vagy határideje)

_ga
_gat
_gid

Google Analytics

Ezen a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), által használt cookie-k azt rögzítik, hogy a felhasználók hogyan használják a honlapot. Az így rögzített információk alapján kimutatások készíthetőek, amelyek segítenek továbbfejleszteni a honlapot. A cookie-k többek között az alábbi információkat rögzítik anonim módon: (i) a honlapot látogatók száma, (ii) a honlapot látogatók mely honlapról érkeztek a jelen honlapra, továbbá (iii) a honlapot látogatók a jelen honlap mely oldalait látogatták meg. További információk a Google által használt cookie-król ezen a linken.

_ga: 2 év
_gat: 1 perc
_gid: 1 nap

 

Facebook

Ezen a Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország) által használt cookie-k lehetővé teszik a Facebooknak, hogy különféle Facebook-termékeket biztosíthasson Önnek, valamint segítenek, hogy jobban megértsék az Önnel kapcsolatban a birtokukba kerülő adatokat. Ilyen adatok lehetnek például a más webhelyek és alkalmazások használatára vonatkozó információk, attól függetlenül, hogy regisztrált-e, illetve be van-e jelentkezve.
További információk a Facebook által használt cookie-król ezen a 
linken.

 

_uid

Adform

Ezen az Adform ApS. (Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen, Denmark) által használt cookie-k a céget segítik a hirdetéseik célbajuttatásában.
További információk az Adform által használt cookie-król ezen a 
linken.

_uid: 2 hónap

4. Cookie-k letiltása/blokkolása

Amennyiben a fenti 2. és 3. pontokban felsorolt cookie-kat le kívánja tiltani, azaz azokat blokkolni kívánja, ezt a böngészőjének beállításával teheti meg. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a cookie-k blokkolásra kerülnek, a Honlap számos funkciója, vagy akár az egész Honlap nem lesz elérhető vagy használható mindaddig, amíg a cookie-k használatát nem engedélyezi újra, azaz a blokkolást nem oldja fel.

A leggyakrabban használt böngészők esetében a cookie-k blokkolásának módját az alábbi weboldalak ismertetik:

A fenti 3. pontban említett Google Analytics által használt cookie-k esetében elérhető egy olyan, a Google által közzétett böngésző-kiegészítés, amely használatával ezek a cookie-k letilthatóak. Erről részletes információ az alábbi linken érhető el: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout (magyar nyelven nem érhető el).

A fenti hivatkozásokon elérhető honlapok, információk és kiegészítők (programok, applikációk) teljesen függetlenek a GaNet Kft.-től és a Honlapoktól, így ennek elérhetőségével, naprakészségével vagy használatával kapcsolatban a GaNet Kft. nem vállal felelősséget.

5. Kapcsolat

Amennyiben kérdése merülne fel a jelen szabályzattal vagy a cookie-k használatával kapcsolatosan, ezeket az info@jegyakcio.hu e-mail címre küldött üzenetben tudja feltenni.

Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)

Tevékenység

Kezelt adatok

Adakezelési cél

Adatkezelési jogalap

Adattovábbítás

Tárolás módja és ideje

Számviteli bizonylat kiállítása

Név
Lakcím
(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Számlázz.hu

Legalább 8 év

Számviteli, könyvelési tevékenység

Név
Lakcím
(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

K+J Számviteli Szolgáltató Kft.

Legalább 8 év

Kapcsolattartási adatok

Név
Telefonszám
E-mail cím

Időpont egyeztetés, lemondások

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Nem történik

egy év

Hírlevél küldés

Név, becenév
E-mail cím

Ajánlás, új szolgáltatások

GGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Nem történik

hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 3 évig

Regisztrációs adatok

Név
Telefonszám
E-mail cím

Ügyfél-account létrehozása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Webes tárolás: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Valamint ATW Internet Kft

egy év

Panaszkezelés

Név
Telefonszám
E-mail cím
Lakcím v. szállítási cím

fogyasztói panaszok kezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

info@jegyakcio.hu, munkanapokon 10.00 és 16.00 között
adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

öt év

Visszahívások

Név
Telefonszám
E-mail cím
Lakcím v. szállítási cím

fogyasztói panaszok kezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

info@jegyakcio.hu, munkanapokon 10.00 és 16.00 között
adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

öt év